Vegetatiedak

vegetatiedak.jpg

Als je veel leest over groendaken, dan zal je ook de term vegetatiedak regelmatig tegenkomen. De term komt misschien over alsof het om een bepaald soort groendak gaat, maar het is gewoon een ander woord voor groendak. Vegetatie betekent (in dit geval) simpelweg; begroeiing. Een vegetatie- en groendak zijn dus hetzelfde. Er zijn dus verschillende soorten vegetatiedaken, zowel intensieve als extensieve, en daaronder vallen ook de grasdaken en sedumdaken.

Intensieve en extensieve vegetatiedaken

Vegetatie- of groendaken worden ingedeeld in twee basistypen daken: de intensieve en de extensieve daken. De intensieve daken zijn echte gebruiksdaken; je kan er ook op lopen en functioneren dus als daktuin. De extensieve daken zijn zichtdaken; ze dienen vooral om het pand op te sieren en het is niet de bedoeling dat er over dit soort daken ook gelopen wordt.

Een vegetatiedak kan op een plat dak worden aangelegd, maar ook op een hellend of echt schuin dak. Daarvoor zijn er speciale (doe-het-zelf) pakketten verkrijgbaar. Daarnaast is het natuurlijk ook mogelijk om een groene gevel te maken; ook dat is erg mooi om te zien en heeft dezelfde voordelen als een groendak.

De voordelen van een groendak

Omdat vegetatiedaken zo mooi zijn om te zien, worden ze steeds populairder. Maar de grote toename in de aanleg ervan komt ook doordat het vegetatiedak veel voordelen heeft. Het zuivert de lucht, zorgt voor opname en vertraagde afgifte van het hemelwater tijdens hevige regenval. Zo wordt het riool niet meer overbelast en zal er minder vaak sprake zijn van wateroverlast. Een groendak heeft ook een isolerende werking, zowel voor wat betreft temperatuur als geluid. Dat maakt de woning dus een stuk comfortabeler. Vooral tijdens de zomermaanden zorgt de vegetatie voor verdamping waardoor de omgevingslucht afkoelt en het dak minder warm wordt. Dit is ook een significant voordeel voor als je zonnepanelen wil plaatsen, want deze zijn rendabeler bij een lagere omgevingstemperatuur. Doordat de temperatuur van het dak stabieler blijft en minder onderhevig is aan schommelingen, gaat het dak zelf ook langer mee. De levensduur wordt verlengd met zo’n 100 tot 300%!

Luchtzuivering van de omgeving vindt plaats doordat de planten schadelijke deeltjes in de lucht opnemen en afbreken tot onschadelijke elementen, die vervolgens uiteindelijk gewoon via het riool worden afgevoerd. Kortom, een hele verbetering voor het milieu!

Overal toepasbaar

De vegetatie kan eigenlijk op elk dak toegepast worden; de woning, het schuurtje, de carport of dierenverblijven. Extensieve daken zijn daarbij over het algemeen een stuk lichter in gewicht dan intensieve daken, waardoor ze op bijna elk dak wel toegepast kunnen worden. Intensieve daken zijn wat dat betreft anders; omdat het om een echte daktuin gaat waar je ook wil kunnen zitten en/of lopen, is een schuin dak uiteraard niet handig. Bovendien zal er gekeken moeten worden of het dak voldoende draagkracht heeft. Nog meer voordelen van vegetatiedaken

Je ziet dus dat een vegetatiedak vele voordelen heeft en een werkelijke bijdrage kan leveren aan een schoner milieu en een comfortabelere leefomgeving binnen en buitenshuis. Het is een mooie manier om een ‘stenen’ stadsomgeving een groener uiterlijk te geven!


Groendak offerte aanvragen:

Gratis en vrijblijvend en offerte aanvragen voor het laten aanleggen van uw sedumdak: